Invoice4U

ב"דה פוזיטיב" אנו עושים מאמץ לעבוד עם שותפים התורמים לשמירה על כדור הארץ, ושדרך פעולתם תומכת ולא פוגעת בטיפוח הבסיס שעליו כולנו נשענים וחיים בזכותו.

לכן, בחרנו וזו זכות עבורנו, לעבוד עם Invoice4U.

Invoice4U מספקים שירותים רבים עבור עסקים וברצוננו לציין במיוחד את החשבונית הירוקה.

אותה חשבונית אלקטרונית, אשר החליפה את החשבוניות הידניות, נחשבת לפי 4 יותר ידידותית לסביבה מאותו פתרון ידני אשר היו רגילים אליו עד כה.
מדידת פליטת הפחמן הינה הדרך הפופולרית ביותר למדוד ערכים אלו, וכיום נחשבת לדרך יעילה מאוד, על מנת לנתח ולהסיק מסקנות לגבי המעבר והחיסכון שבעקבותיו גם בעסקים קטנים. מדובר גם בשמירה על כדור הארץ אך כמובן גם בחסכון כלכלי לא מבוטל עבור אותם בעלי עסק.

מבחינת התנהלות העסק, אין צורך ברכישת הפנקסים שבעבר היו הכרח, כמו גם הרבה פעולות שהפכו לאוטומטיות וחוסכות זמן של פעולות ידניות רבות, ואותו מידע שמצטבר, נשמר באופן מסודר באחסון ענן, למעקב ולדו"חות עתידיים.

Invoice4U מספקים שרותים נוספים כמו:

  • דפי נחיתה
  • סליקת אשראי
  • מערכת דיוור אלקטרונית
  • מערכת לניהול ושימור לקוחות
  • מסחר אלקטרוני ואוטומציה

למעבר לאתר החברה, לחצו כאן.