תוכן ממומן, שיתופי פעולה, פרסומות, ספונסרים

כל הכתבות הקשורות בשיתופי פעולה שונים שבאים לתמוך בפרויקט. חשוב לנו שתדעו שמאחורי קטגוריה זו וכל כתבה בתוכה, קיימת איזשהי עשייה לטובת הפרויקט והצלחתו, ובתמורה התכנים כלפי הצד השני. אנו לוקחים בכובד ראש כל החלטה על שיתוף פעולה כזה.