דברים שאותי משמחים

אנשים שעוזרים לאנשים – סתם ככה. בקטגוריה יעלו כתבות ועדכונים על כל פעם שאותם מלאכים מצליחים לעזור לאנשים אחרים.