check it out

בעולם הצריכה התחרותי שלנו, קיימים על המדף רבבות מוצרים שמושקעים בשיווקם משאבים רבים אך האם הם באמת טובים לנו? אין ספק שנדרשת לא פעם בדיקה וסקירה אמיתית שלהם ולכן החלטנו להרים את הכפפה ולבדוק מוצרים שונים ולהמליץ על הטובים שבהם באמצעות הקריטריונים הבאים:

מחיר- האם המחיר ביחס לתמורה משתלם?

אריזה– אטרקטיביות ונוחות שימוש במוצר ברמת האריזה שלו?

הבטחת המוצר– האם המוצר עונה על ההבטחה שלו?

אקולוגיה– האם המוצר תורם לשמירה על איכות הסביבה?

צרכנות חברתית– האם המוצר מקושר לאג’נדה חברתית /חיובית הקשורה בקהילה?