עסקים

קטגוריה העוסקת בעסקים, יזמות, עשייה חיובית, שיתופי פעולה בתוך הארץ ובחו”ל, רעיונות של חברות ואנשים פרטיים ומימושם, ועוד.