עולם

כתבות העוסקות בעולם הגדול, במה שמחוץ לארצנו. סיקורים, חדשות ותכנים חיוביים ממדינות שונות בעולם מכל היבשות, כל האוכלוסיות, כל התרבויות.