סטודנטים

סטודנטים משתפים מתוך יצירותיהם, עבודותיהם והפרויקטים השונים שקורים במהלך הלימודים, במקום שהדברים ישארו במגירה. כמובן פרויקטים שמתאימים לרוח האתר ויש הרבה כאלו :)