תוכן ממומן, שיתופי פעולה, פרסומות, ספונסרים

מה מכיל הסכם גירושין סטנדרטי?

מהו הסכם גירושין?

הסכם הגירושין הוא מסמך בעל אופי משפטי המהווה מעין חוזה בין בני הזוג שהחליטו להתגרש. מטרתו של ההסכם היא הסדרת הנושאים העומדים על הפרק כחלק מהליך הגירושין בצורה המוסכמת על שני הצדדים. עריכת ההסכם מסייעת לקיצור הליך הגירושין ולביצועו תוך צמצום חיכוכים ושימת דגש על מימוש זכויות הדדי של שני בני הזוג.

ניסוח ההסכם

חשוב להקפיד על האופן שבו מנוסח ההסכם בכדי לממש את מטרת ההסכם ולמנוע נזקים בהמשך. כלל שההסכם ייכתב בצורה מפורטת וסגורה יותר ובאופן חד שאינו משתמע לשתי פנים יהיו פחות חיכוכים בעתיד. הסכם הגירושין, ככל חוזה, דורש התאמה לנסיבות המקרה ולבני הזוג הספציפיים. אך עדיין ישנם מספר נושאים מרכזיים המופיעים בכל הסכם גירושין.

הסעיפים המרכזיים בהסכם גירושין

  1. חלוקת הרכוש- נושא מרכזי לדיון הוא הסדרת חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג. בסעיף זה יפורטו הנכסים הקיימים ואופן חלוקתם. לרבות חשבונות בנק, מקרקעין, מטלטלין ואף זכויות סוציאליות של בני הזוג
  2. מזונות ילדים- במטרה להבטיח את רווחת הילדים ואת מילוי צרכיהם גם לאחר הגירושין, תתבצע הסדרה של נושא מזונות הילדים. בסעיף זה יפורטו שיעור דמי המזונות, אופן ומועד התשלום. השיעור ייקבע לפי סוג המשמורת שנבחרה, לפי רמת ההשתכרות של ההורים ומתוך ניסיון לשמור על רמת החיים שאליה הורגלו הילדים כאשר ניהלו ההורים חיים משותפים.
  3. משמורת ילדים- כחלק מהסדרת הטיפול בילדים נדרשים ההורים להכריע גם ביחס למשמורת. בסעיף זה יגדירו בני הזוג את סוג המשמורת– משמורת מלאה לאחד ההורים, משמורת משותפת או משמורת חלקית. בנוסף לסוג המשמורת יצוינו היבטים נוספים הקשורים להסדרת המשמורת או נגזרים ממנה. ההכרעה תתבצע לפי שיקולי ההורים ובהתאמה לצרכי הילד ולטובתו. 
  4. נושאים נוספים בהתאמה לצרכי הזוג- מלבד שלושת הנושאים המרכזיים רשאי כל זוג לכלול תחת ההסכם כל נושא שהוא רואה לנכון להגיע להסכמות בו ולהסדיר את ההתנהלות ביחס אליו לאחר הגירושין.

למידע מקיף בנוגע להסכם והליך גירושין https://www.ahava.org.il/

מה קורה לאחר ניסוח ההסכם?

לאחר שהסדירו בני הזוג את הנושאים המרכזיים שהיה ראוי בעיניהם להסדיר, יגישו בעזרת עורך דין את ההסכם לערכאה השיפוטית אשר תעבור על ההסכם על כל סעיפיו ותחליט האם לאשרו. מרגש שאושר ההסכם תוקפו מחייב ועל בני הזוג חלה החובה לבצע את הקבוע בו.

כיצד נכון לנהל את השיח עם הצד השני?

באופן טבעי הדיון סביב הסכם הגירושין הוא נפיץ ומייצר חיכוכים ומחלוקות רבות. שהרי טבעי שכל אחד מבני הזוג ינסה לשמור על זכויותיו ועל רמת החיים שאליה הורגל. על כן, ההגעה להסכמה תדרוש מכל אחד מבני הזוג להתפשר, לשמור על קור רוח ולנהל את השיח מתוך הקשבה כבוד הדדי ותוך שימת דגש מיוחד על טובת הילדים הנגזרת מכך.

0 0 votes
דירוג הכתבה
תגיות
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Close
Close