אות הטיפול האנושי

מסע החברתי להבראת הרפואה יחד עם מערכת חדשות טובות יוצאים במבצע לייסוד תו תקן חדש במערכת הבריאות! להמליץ על אנשי הצוות המצטיינים ובכך ליצור בכל מוסדות הרפואה בישראל – בבתי החולים ובקופות, מודעות לנושא וחיזוק המגמה האנושית בטיפול. מדי פעם נפרסם את התמונה של אנשי הצוות עם הסיפורים הקצרים שלכם המתארים את פועלם.