מרגלית נועם

מרגלית נועם

מרגלית נועם מוסמכת לטיפול בשיטת בוטייקו ולהסמכת מדריכים BBEA ומנהלת מרכז 'לנשום מחדש'