מגזין

המגזין עוסק גם הוא בדברים טובים, חדשות טובות, תכנים חיוביים, אך במבט עמוק יותר, וכתבות שעבדו עליהם זמן ארוך על מנת שיצאו לאור. כתבות עומק במגוון נושאים ובכוונה להביא משהו קצת אחר מהתוכן הרגיל שבשגרה.